Thư viện dành cho những ai thích tự làm mọi thứ

Đan hình chiếc lá 31.08.2011

Filed under: Họa tiết — honganhhanoi @ 05:21
Tags:

Crafts for autumn: Autumn Oak Leaf Knitting Pattern and tutorial


Crafts for autumn:  Autumn Oak Leaf Knitting Pattern and tutorial
Free knitting patterns
Materials Needed:

Yarn in lovely Autumn tones.
Knitting needles.
Wool needle for sewing up.
Double pointed needles.


Abbreviations:
Knit – k
Purl – p
Knit 2 together – k 2 tog
Knit into front and back – knit into f & b (increase)

Pattern:

I knitted these leaves in a handspun Merino yarn with size 4mm needles.
Cast on 3 stitches
Knit 2 rows.
Row 3: Knit in to the front and back of the first stitch, purl 1, knit into the f & b of the last stitch (5 stitches)
Row 4: Knit
Row 5: Knit into f&b of first stitch, knit 1, purl 1, knit 1, knit into f & b of last stitch. (7 stitches)
Row 6: Knit.
Row 7: K f & b first stitch, knit 2, purl 1, knit 2, knit into f & b of last stitch. (9 stitches)
Row 8: Knit.
Row 9: Knit 2 tog, knit 2, purl 1, knit 2, knit 2 together. (7 stitches)
Row 10: Knit.
Row 11: Knit 2 together, knit 1, purl 1, knit 1, knit 2 together. (5 stitches)
Row 12: Knit.
Row 13: Knit into f&b of first stitch, Knit 1, purl 1, knit 1, knit into f & b of last stitch. (7 stitches)
Row 14: Knit.
Row 15: Knit into f & b of first stitch, knit 2, purl 1, knit 2, knit into f & b of last stitch. ( 9 stitches)
Row 16: Knit.
Row 17: Knit into f & b of first stitch, knit 3, purl 1, knit 3, knit into f & b of last stitch. (11 stitches)
Row 18: Knit.
Row 19: Knit 2 together, knit 3, purl 1, knit 3, knit 2 together. ( 9 stitches)
Row 20: Knit.
Row 21: Knit 2 together, knit 2, purl 1, knit 2, knit 2 together. ( 7 stitches).
Row 22: Knit.
Row 23: Knit into f & b of first stitch, knit 2, purl 1, knit 2, knit into f & b of last stitch. (9 stitches).
Row 24: Knit.
Row 25: Knit into f & b of first stitch, knit 3, purl 1, knit 3, knit into f & b of last stitch. (11 stitches).
Row 26: Knit.
Row 27: Knit into the f & b of first stitch, knit 4, purl 1, knit 4, knit into f & b of last stitch. (13 stitches).
Row 28: Knit.
Row 29: Knit into f & b of first stitch, knit 5, purl 1, knit 5, knit into f & b of last stitch. (15 stitches).
Row 30: Knit.
Row 31: Knit 2 together, knit 5, purl 1, knit 5, knit 2 together. (13 stitches).
Row 32: Knit.
Row 33: Knit 2 together, knit 4, purl 1, knit four, knit 2 together. (11 stitches).
Row 34: Knit 2 together, knit to the last 2 stitches, knit 2 together. (9 stitches).
Row 35: Knit 2 together, knit 2, purl 1, knit 2, knit 2 together. (7 stitches).
Row 36: Knit.
Row 37: Knit into f&b of first stitch, knit 2, purl 1, knit 2, knit into f&b of last stitch. (9 stitches).
Row 38: Knit.
Row 39: Knit 3 stitches, turn work, knit 3 stitches, turn work, knit 2 together, knit 1 stitch, turn work,
knit 2 together. Bind off. Attach yarn to the next stitch on the right side. Knit 1, purl 1, knit 1, turn
work, knit 3, turn work, knit 1, purl 1, knit 1, turn work, knit 2 together, knit 1, turn work, knit
2 together. Bind off this section. Attach yarn to next stitch on the right side, knit 3, turn work,
knit 3, turn work, knit 2 together, knit 1, turn work, knit 2 together. Bind off.

Leaf Stem:
With double pointed needles, pick up 2 stitches at the base of your leaf and knit an I-Cord.

Sew in all your ends, and you have a beautiful Oak Leaf:)
Enjoy!

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s